CHƯƠNG TRÌNH HELL’S KITCHEN CỦA ITALIA

Hell’s Kitchen là một chương trình truyền hình thực tế về nấu nướng của Ý với đầu bếp nổi tiếng Carlo Cracco. Mẫu WA07-Cubes được sử dụng để trang trí trong chương trình này.