Penthouse tòa nhà Hoàng Gia, Hà Nội

Tấm ốp 3D WallArt mẫu WA04 – WAVES và WA05 – VAULTS được sử dụng trang trí tại căn Penthouse tòa nhà Hoàng Gia, quận Hà Đông, Hà Nội.

Download