Kim Đồng, Hoàng Mai, Hà Nội.

Mẫu thiết kế tấm ốp 3D WA14 – FLOWS được sử dụng trang trí khu vực giếng trời cầu thang tại căn hộ phố Kim Đồng, Hoàng Mai, Hà Nội.

Download