Nhà hàng Gyu Kaku, Vincome, Hà Nội

Thiết kế WA23-Maxwell được sử dụng tại Nhà hàng Nhật Gyu Kaku, Vincome Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Download